【HỎI ĐÁP】Chi phí chung là gì?

Chi phí chung là những khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến quá trình chế tạo sản phẩm, song để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục cần tổ chức bộ máy quản lý, các khoản chi thiết bị văn phòng,… là những chi phí thuộc loại này.

Chi phí chung bao gồm:

  • Chi phí quản lý của doanh nghiệp
  • Chi phí điều hành sản xuất tại công trường,
  • Chi phí phục vụ công nhân
  • Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác.
  • Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình.

Đối với các hạng mục công trình tương ứng với từng loại công trình thì mỗi hạng mục công trình đó được coi như một công trình độc lập và được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung theo loại hình công trình phù hợp.

Mình xin có mấy ý kiến về chi phí chung như sau:

1. Nội dung các khoản chính

a. Chi phí chung tại công trường

– Tiền lương của cán bộ bộ phận điều hành công trường

– Các khoản trích theo lương của Cán bộ điều hành, công nhân

– Chi phí điện nước của Bộ phận điều hành

– Chi phí văn phòng phẩm (bút, giấy, mực, phô tô,…)

– Chi phí điện thoại cho Bộ phận điều hành

– Chi phí khấu hao các thiết bị Bộ phận điều hành sử dụng, công cụ dụng cụ phân bổ.

– Các khoản chi phí phục vụ công nhân

– Các khoản chi khác (nếu có)

b. Chi phí quản lý công ty 

Các khoản này thường liên quan tới nhiều công trình, khó tách riêng được hết các khoản cho từng công trình, có thể tạm tính bằng 80%-90% Chi phí chung công trường (theo số liệu mà mình biết).

2. Thường chi phí chung sẽ được xác định theo tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp hoặc chi phí nhân công theo Beck nói, Chỉ một số ít trường hợp bạn mới phải xác định theo cách này (nhận khoán với công ty, Ban điều hành của công ty, ….). Dù thế nào đi nữa thì mức 12,5% là hơi cao rồi bạn ạ!

Xem thêm: Cần kiệm liêm chính chí công vô tư liên hệ bản thân

【HỎI ĐÁP】Chi phí chung là gì?

| Chưa được phân loại | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>