Giải đáp luật giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào ???

Như các bạn chắc ai tìm hiểu cũng biết bộ luật giao thông đường bộ 2008 là sửa đổi và thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001 trước đó. Thêm vào đó là những sự bổ sung cần thiết cho nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông. Và quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Theo đó những điều mới ở luật giao thông đường bộ 2008 sẽ tập trung cải thiện:

  • Kiểm soát chặt hơn đối với người uống bia, rượu tham gia giao thông
  • Phải mang 4 loại giấy tờ khi tham gia giao thông
  • Tăng quyền cho thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông
  • Đảm bảo an toàn cho người đi bộ và người khuyết tật
  • Quỹ đất cho giao thông phải đạt 16%-26%
  • Chất lượng mũ bảo hiểm trẻ em còn bỏ ngỏ
  • Luật mới nhưng xử phạt theo nghị định cũ

Vậy thì chính xác luật giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào ??? Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.

Nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ năm 2008

Dưới đây là toàn tộ thông tin chi tiết và chính xác nhất về nội dung của luật giao thông đường bộ sửa đổi và bổ sung năm 2008. Nếu nhu bạn đang muốn tìm hiểu thông tin hay đọc tham khảo kiến thức. Hãy dành ra khoảng 10 phút để có thể đọc hết được toàn bộ nội dung văn bản quy phạm pháp luật này nhé. Chúng tôi dẫn nguồn từ trang thông tin chính thức của chính phủ. Các bạn hòa toàn yên tâm về mức độ thông tin chính xác là tuyệt đối 100% đó ạ.

Xem thêm: Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam khóa XII

【HOT】Luật giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

| Chưa được phân loại | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>