Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú của các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu thực hiện theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của các Đảng viên.

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW mới nhất & hay nhất năm 2017-2018 là mẫu nhận xét của chi bộ cơ sở về hoạt động của đảng viên, là cơ sở và là tiền đề để đánh giá quá trình kết nạp Đảng chính thức sau này. Nói chung, phiếu nhận xét đảng viên này cũng nêu rõ và nhìn nhận lại quá trình tham gia công tác trong đoàn hội của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú. Download bản nhận xét đảng viên dự bị giúp bạn sớm hoàn tất mọi thủ tục bước đầu nếu muốn trở thành thành viên của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Hãy cùng dangkynhanhieuquocte.com chúng tôi tham khảo ngay mẫu phiếu nhận xét Đảng Viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW và cách viết phiếu nhận xét đảng viên hay chuẩn 2018 bên dưới đây nhé!

TỈNH UỶ …………………………..

Thị ủy ………………………………

Đảng bộ (chi bộ) …………………

Chi bộ ấp, khu phố ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 …………, ngày….tháng…..năm……

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM ……..

(Thực hiện quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị)

– Họ và tên Đảng viên: …………………………………….sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ……………

– Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn): ……………………………………………………………..

– Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện) …………………………..

– Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ……………………………………………………………………………………….. nhận xét đồng chí..…………………………………………….. như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần….)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo quy định 76: Tại đây

Trên đây là form mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW, những ai đang có nhu cầu cần viết bản nhận xét đảng viên dựa trên quy chuẩn mới nhất đề ra trong năm 2018 này thì nên tham khảo trước nội dung kèm bản download đầy đủ chi tiết. Phiếu nhận xét đảng viên này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định nhiều tới việc đánh giá thái độ, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân của cá nhân đảng viên tại nơi cư trú hợp pháp. Chúc bạn tải về thành công.

Xem thêm: Luật giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

【HOT】Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo quy định 76

| Chưa được phân loại | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>