Tại Sao Hàng Hóa Có Hai Thuộc Tính

Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa. Tại sao hàng hóa có hai thuộc tính đó.

Hàng hóa là sản phẩm của người lao động, có khả năng làm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và được đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán.

Hai thuộc tính của hàng hóa:

* Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng, tính có ích của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu nào đó của con nguời.

+ Công dụng của vật phẩm do thuộc tính tự nhiên hay kết cấu vật chất quyết định

+ Một vật phẩm có thể có 1 hoặc nhiều giá trị sử dụng. Số lượng giá trị sử dụng của vật phẩm phát triển dần cùng với sự phát triển đời sống, của lực lượng sản xuất và mở rộng của khoa học kĩ thuật. Số lượng giá trị sử dụng ngày càng tăng, chất lượng ngày càng cao và chủng loại ngày càng phong phú. Có những vật phẩm khác nhau nhưng lại cùng giá trị sử dụng.

+ Hàng hóa để thỏa nhu cầu có khả năg thanh toán của xã hội bao gồm: Hàng hóa vật thể và hàng hóa không mang tính thái vật thể. Do đó giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xã hội

+ Phạm trù giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh cửu.

+ Giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ được thể hiện trong lĩnh vực tiêu dùng.

* Giá trị của hàng hóa (trao đổi): một vật phẩm có giá trị sử dụng thì có khả năng trao đổi vơi sản phẩm khác theo tỉ lệ nhất định. Giá trị trao đổi của một hàng hóa tỉ lệ về mặt số lượng giữa hai hàng hóa khác nhau trao đổi với nhau.

+ VD: 2 m vải = 10 kg thóc

Vải và thóc có giá trị sử dụng khác nhau nhưng có thể so sánh được với nhau thì bản thân 2 hàng hóa phải có một cái chung giống nhau. Nếu ta gạt bỏ giá trị sử dụng của hàng hóa đi, mọi hàng hóa đều là sản phẩm của lao động. Chính lao động là cơ sở của trao đổi và tạo thành giá trị hàng hóa.Vậy thực chất của trao đổi sản phẩm là trao đổi lao động.

Giá trị hao phí lao động của người sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong sản phẩm tạo ra. trademark

Giá trị trao đổi là biểu hiện của giá trị hàng hóa,còn giá trị hàng hóa là co sở, là giá trị bên trong của giá trị trao đổi. Khi giá trị biểu hiện bằng một sổ tiền nhất định gọi là giá cả.

Giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì chỉ trong kinh tế hàng hóa mới xét giá trị.

Tóm lại: Đã là hàng hóa phải có đủ hai thuộc tính trên một vật.

• Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa:

Hai thuộc tính của hàng hóa có mối quan hệ với nhau vừa thống nhất vừa mâu thuẫn nhau:

– Thống nhất: đã là hàng hóa phải có hai thuộc tính, nếu thiếu một trong hai thuộc tính không phải là hàng hóa.

– Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính thể hiện: brand

* Các hàng hóa nếu xét với tư cách là giá trị sử dụng thì chúng khác nhau về chất. Nhưng nếu xét hàng hóa với tư cách là giá trị thì các hàng hóa lại đồng nhất về chất đó đều là sự kết tinh lao động của con người.

* Quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng là hai quá trình khác nhau về thời gian và không gian.

* Đối với người sản xuất chỉ quan tâm đến giá trị nhưng để sản xuất thì cần phải chú ý đến giá trị sử dụng. Còn đối với người tiêu dùng thì họ chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng nhưng để có giá trị sử dụng thì phải trả giá trị cho người sản xuất hay người bán.

Từ các mâu thuẫn trên ta thấy, nếu giá trị hàng hóa không được thực hiện sẽ dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa.

Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính vì lao động sản xuất có tính chất hai mặt: Lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

Lao động cụ thể: Là sự hao phí sức lao động giữa một ngành nghề chuyên môn nhất định. Lao động này tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá.

Lao động trừu tượng: Là sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hoá không kể đến các hình thức cụ thể của nó. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hoá.

đăng ký nhãn hiệu

– Giá trị sử dụng của một hàng hóa là tính chất có ích, công dụng của hàng hóa đó. Ví dụ: xe đạp để đi, ghế để ngồi, nước để uống – tưới cây – tắm rửa.. vân vân.

– Giá trị: Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá. Ví dụ: cái xe đạp phải cần lao động của 5 nhân công làm việc trong 2 ngày mới làm ra thì sẽ có giá trị cao hơn cái ghế chỉ cần 2 nhân công làm việc trong 1 ngày.

Một thứ khi được gọi là hàng hóa thì nó phải cần giá trị sử dụng (chứ nếu 0 thì 0 ai làm ra để bán cả) và giá trị (do người lao động làm nên). Có những thứ có giá trị sử dụng rất cao nhưng giá trị rất thấp và ngược lại. Ví dụ: nước có giá trị sử dụng cao, ai cũng cần, không có thì chết, nhưng giá trị để tạo ra hoặc khai thác nước thì lại thấp vì khá dễ.

Bất kỳ sản phẩm lao động (hay hàng hoá) nào đều có giá trị và giá trị sử dụng.

Giá trị sử dụng là công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.Vật phẩm nào cũng có một số công dụng nhất định. Công dụng của vật phẩm do thuộc tính tự nhiên của vật chất quyết định. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, người ta càng phát hiện thêm những thuộc tính mới của sản phẩm và lợi dụng chúng để tạo ra những giá trị sử dụng mới. Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng. Nó là nội dung vật chất của của cải. Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn.

Giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. Chất của giá trị là lao động, vì vậy sản phẩm nào không có lao động của người sản xuất chứa đựng trong đó, thì nó không có giá trị. Sản phẩm nào lao động hao phí để sản xuất ra chúng càng nhiều thì giá trị càng cao.

Giữa hai thuộc tính của hàng hóa luôn có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau.Nếu giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên thì giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hoá.Như vậy, hàng hoá là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị, nhưng là sự thống nhất của hai mặt đối lập. Đối với người sản xuất hàng hoá, họ tạo ra giá trị sử dụng, nhưng mục đích của họ không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, họ quan tâm đến giá trị sử dụng là để đạt được mục đích giá trị mà thôi. Ngược lại, đối với người mua, cái mà họ quan tâm là giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. Nhưng, muốn có giá trị sử dụng thì phải trả giá trị cho người sản xuất ra nó.

Như vậy, trước khi thực hiện giá trị sử dụng phải thực hiện giá trị của nó. Nếu không thực hiện được giá trị, sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng.

Xem thêm: Vì Sao Hàng Hóa Có Hai Thuộc Tính

【Hỏi Đáp】Tại sao hàng hóa có 2 thuộc tính

| Chưa được phân loại | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>